Integritetspolicy

Crypto-Rating.com (“vi” eller “oss”) driver webbplatsen https://www.crypto-rating.com/ (“Webbplatsen”).

Härmed informerar vi dig som vår webbplatsbesökare om policyn för insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du surfar på vår webbplats och de alternativ som webbplatsbesökarna har i samband med denna data.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra webbplatsen. Genom att använda webbplatsen ger du ditt samtycke till insamling och användning av data i enlighet med denna policy.

DEFINITIONER

Personlig information

Med personuppgifter avses uppgifter om en person som på motsvarande sätt kan identifieras därmed.

Användningsdata

Användningsdata är data som samlas in automatiskt, de genereras antingen genom användning av webbplatsen eller från webbplatsens infrastruktur (till exempel genom ett sidbesök).

Småkakor

Cookies är små bitar av data som lagras på en användares enhet.

Datakontrollant

Datakontrollant avser en person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt personuppgifter ska eller ska behandlas.

Databehandlare (eller leverantörer)

Databehandlare (eller leverantör) avser varje person (annan än en anställd hos den registeransvarige) som behandlar uppgifterna för den registeransvariges räkning.

Vi kan använda olika webbplatsleverantörers webbplatser för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

Dataämne

Den registrerade är varje enskild person som är föremål för personuppgifter.

Användare

Användaren är en enskild person som besöker vår webbplats. Användaren korrelerar till den registrerade, som är föremål för personuppgifter.

INFORMATIONSINSAMLING OCH ANVÄNDNING

Vi samlar in flera olika typer av information för att tillhandahålla och förbättra våra webbplatser till dig.

Typer av insamlade data

Personlig information

När vi använder vår webbplats kan vi be dig att ge oss viss personlig information som kan användas för att identifiera eller kontakta dig (“personuppgifter”). Personlig identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsat till: Förnamn och e -postadress.

Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med reklammaterial och annan relevant information. Du kan välja bort att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden av kontaktar oss.

Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur webbplatsen nås och används (“användningsdata”). Dessa användningsdata kan innehålla information som din dators internetprotokolladress (t.ex. IP -adress), webbläsartyp och version, sidorna på vår webbplats som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unik enhet identifierare och andra diagnostiska data, till exempel appanvändaregenskaper.

Spårning & Cookies data

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på vår webbplats och behålla viss information.

Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet.

Du kan ställa in filter i din webbläsare för att avvisa alla cookies eller för att acceptera vissa cookies som skickas.

Om du inte accepterar cookies kommer några av våra webbplatsalternativ inte att vara tillgängliga för dig.

Bland de typer av kakor som används är preferenscookies för att komma ihåg preferenser och individuella inställningar för en webbplatsbesökare. En annan typ av cookies är säkerhetskakor för att säkerställa användarnas säkerhet på webbplatsen.

ANVÄNDNING AV DATA

Crypto-Rating.com använder den insamlade informationen för olika ändamål:

  • För att tillhandahålla och underhålla vår webbplats.
  • För att meddela besökare om uppdateringarna på vår webbplats.
  • Att tillhandahålla kundsupport i rätt tid och av hög kvalitet.
  • Att samla in statistisk data för webbplatsförbättringar.
  • För att upptäcka och förebygga tekniska problem.

RETENTION AV DATA

Crypto-Rating.com behåller webbplatsbesökarnas personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi behåller och använder personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Användningsdata kan också sparas för interna analysändamål. I allmänhet bevaras användningsdata under en kortare tid, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten på vår webbplats, eller om vi är lagligt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

ÖVERFÖRING AV DATA

Webbplatsbesökares information, inklusive personuppgifter, kan överföras till datorer som ligger utanför din jurisdiktion, vilket innebär att dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Crypto-Rating.com kommer att vidta alla relevanta åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy.

UPPLYSNING AV DATA

Juridiska krav

Crypto-Rating.com kan avslöja dina personuppgifter i följande fall:

  • För att följa en juridisk skyldighet.
  • För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med webbplatsen.
  • För att skydda och försvara rättigheter eller egendom till Crypto-Rating.com.
  • För att skydda den personliga säkerheten för användare av webbplatsen eller allmänheten.

SÄKERHET FÖR DATA

Vi strävar efter att använda alla acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, men vi varnar dig för att ingen överföringsmetod över Internet eller elektronisk lagring är absolut säker.

PLATSLÄGGARE

Vi kan anställa tredjepartsföretag och individer för att underlätta vår webbplats (“webbplatsleverantörer”), för att tillhandahålla webbplatsen för våra räkning, för att köra webbplatsrelaterade plattformar eller för att hjälpa oss att utföra statistisk analys..

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Analytics

Vi kan använda webbplatsleverantörer från tredje part för att övervaka och analysera användningen av vår webbplats.

Google Analytics

Google Analytics är en webbplats för webbanalys som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder den insamlade informationen för att spåra och övervaka användningen av vår webbplats. Denna data delas med andra Google -webbplatser. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på webbplatsen tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget för borttagning av Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet.

Mer information om Googles sekretesspraxis finns i Googles sekretess & Villkor webbsida: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller webbplatser.

IKKE VUXEN PRIVAT

Vår webbplats vänder sig inte till någon under 18 år. Vi samlar inte avsiktligt personligt identifierbar information från någon under 18 år.

FÖRÄNDRINGAR AV DENNA PERSONLIGHETSPOLICY

Vi kan komma att uppdatera vår sekretesspolicy då och då. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy gäller när de publiceras på denna sida.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss.