Vad är grundläggande analys

Grundläggande analys av kryptovaluta förklaras

Många kryptohandlare är vana vid att förlita sig på avläsningarna av olika indikatorer och marknadssignaler, men detta tillvägagångssätt är endast effektivt vid prognoser under en kort tidsperiod. För en djupare och längre siktbedömning är det nödvändigt att använda grundläggande analys av kryptovalutor. I den här artikeln kommer vi att prata om vad det är och hur man implementerar det.

Vad är grundläggande analys

Grundläggande analys gör att du kan förutsäga priset på digitala mynt på lång sikt. Alla som vill använda den bör ta hänsyn till all tillgänglig information och analysera de faktorer som kan påverka kryptovalutor.

På kort sikt är grundläggande analys värdelös. Investerare tillgriper denna metod endast när de vill förstå den allmänna bilden av en tillgångs prisbeteende. Att förutse värdet av kryptovalutor under flera år framöver kompliceras av volatiliteten och osäkerheten på den unga kryptovalutamarknaden.

Klassisk grundläggande analys uppstod på den amerikanska börsen. De första som använde det var Benjamin Graham och David Dod, som föreslog följande postulat:

 • Förändringar i priset på en tillgång orsakas av vissa skäl.
 • Orsakerna till prisrörelsen kan identifieras genom att göra en detaljerad analys av tillgången.
 • Varje nyhet eller händelse har sina egna konsekvenser som påverkar ett pris.
 • De som har mest information och kan fatta rätt beslut kommer att kunna förutsäga tillgångens pris i framtiden.

Nyckelfunktionerna i FA för kryptovalutor

Alla idéerna som skrivits ovan kan också vara tillämpliga på kryptovalutahandel. Handlare på kryptovalutamarknaden har dock tvingats anpassa denna värderingsmetod för tillgångar till särdragen i digital mynthandel, eftersom de traditionella verktygen som används för att förutsäga prisrörelser inte fungerar här.

Kryptovalutahandlare tittar på dessa indikatorer:

 • Ett projekts team, dess rykte och bakgrunden till viktiga deltagare;
 • Ett projekts färdplan som beskriver dess medellånga och långsiktiga utvecklingsplaner;
 • Relevansen av problemet som detta eller det där projektet är avsett att lösa (efterfrågan på produkten på marknaden);
 • Ett projekts vitbok;
 • Förekomsten av en MVP (minimalt livskraftig produkt) 
 • Ett projekts penningpolitiska funktioner, inklusive maximal leveransvolym, emission, blockgenereringshastighet, frekvens för minskning av belöningar till gruvarbetare, etc..
 • En kryptovalutas kapitalisering, handelsvolym, prisvolatilitet;
 • Transaktionsvolymen ett projekt har och den genomsnittliga avgiftsstorleken;
 • Ett projekts infrastrukturutveckling (inklusive: på vilka handelsplattformar som myntet presenteras, vilka populära plånböcker som stöder det, har det någonsin skett en avnotering av denna token på populära börser, i så fall av vilka skäl etc.).

För- och nackdelar med grundläggande analys

Grundläggande analys som en metod för att förutsäga priset på en tillgång i framtiden har vissa fördelar. Den största fördelen är att den låter dig bestämma övergripande trender. Det finns dock ett antal punkter som håller många handlare borta från att använda grundläggande analyser, inklusive:

Det stora antalet faktorer att vara uppmärksam på – Alla som handlar med hjälp av grundläggande analys måste vara medvetna om allt som händer i kryptovalutas värld, annars kommer han inte att kunna bedöma det nuvarande marknadsläget. Samtidigt som du måste lagra mycket information i ditt huvud kommer det mesta av informationen du tar in att vara helt värdelös.

Orsak och orsak störs – Samma nyheter kan leda till olika resultat beroende på den allmänna situationen och andra faktorer. När kryptovalutamarknaden har reagerat på en typ av händelse finns det ingen garanti för att den kommer att reagera likadant nästa gång en sådan händelse äger rum. 

Risken för felaktiga tolkningar – När man använder grundläggande analyser finns det risker för att göra felaktiga tolkningar av specifika marknadssituationer. Till exempel kan du anta att denna eller den händelsen kommer att leda till en ökning av värdet av kryptovaluta, medan priset i verkligheten förblir oförändrat eller sjunker. I kryptovalutaindustrin är grundläggande analys mer subjektiv än teknisk.