Политика за поверителност

Crypto-Rating.com („ние“ или „нас“) управлява уебсайта https://www.crypto-rating.com/ („сайтът“).

С настоящото Ви информираме като наш посетител на Сайта за политиките относно събирането, използването и разкриването на лични данни при разглеждане на нашия сайт и за възможностите, които посетителите на сайта имат във връзка с тези данни.

Ние използваме вашите данни, за да предоставим и подобрим Сайта. Използвайки Сайта, вие давате съгласието си за събиране и използване на данни в съответствие с тази политика.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Лични данни

Лични данни означава данни за лице, които могат съответно да бъдат идентифицирани с тях.

Данни за употреба

Данните за използването са данни, събрани автоматично, те се генерират или чрез използването на Сайта, или от инфраструктурата на Сайта (например от продължителността на посещение на страница).

Бисквитки

Бисквитките са малки части от данни, съхранявани на устройството на потребителя.

Контролер на данни

Администратор на данни означава лице, което (самостоятелно или заедно или заедно с други лица) определя целите, за които и начина, по който личните данни се обработват или предстои да бъдат обработвани.

Процесор за обработка на данни (или доставчици)

Обработващ данни (или Доставчик) означава всяко лице (различно от служител на администратора на данни), което обработва данните от името на администратора на данни.

Можем да използваме сайтовете на различни доставчици на сайтове, за да обработваме вашите данни по -ефективно.

Субект на данни

Субект на данни е всяко отделно лице, което е субект на Лични данни.

Потребител

Потребителят е индивидуално лице, посещаващо нашия Сайт. Потребителят корелира със Субекта на данни, който е субект на Лични данни.

СЪБИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние събираме няколко различни вида информация, за да Ви предоставим и подобрим нашите Сайтове.

Видове събрани данни

Лични данни

Докато използваме нашия Сайт, може да поискаме да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за идентифициране или контакт с вас („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до: Име и имейл адрес.

Бисквитки и данни за употреба

Можем да използваме Вашите лични данни, за да се свържем с Вас с рекламни материали и друга подходяща информация. Можете да се откажете от получаването на всички или всички тези съобщения чрез свържете се с нас.

Данни за употреба

Може също да събираме информация как се осъществява достъп и използване на Сайта („Данни за използване“). Тези данни за употреба могат да включват информация, като например адреса на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), типа и версията на браузъра, страниците на нашия сайт, които посещавате, часа и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникално устройство идентификатори и други диагностични данни, като свойства на потребителя на приложението.

Проследяване & Данни за бисквитките

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността на нашия Сайт и да съхраняваме определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство.

Можете да настроите филтри в браузъра си да отхвърлят всички бисквитки или да приемат определени изпратени бисквитки.

При това, ако не приемате бисквитки, някои от опциите на нашия сайт няма да бъдат достъпни за вас.

Сред използваните видове бисквитки са бисквитките с предпочитания, които запомнят предпочитанията и индивидуалните настройки на посетителите на сайта. Друг вид „бисквитки“ са „бисквитки“ за сигурност, за да се гарантира сигурността на потребителите на Сайта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

Crypto-Rating.com използва събраните данни за различни цели:

  • Да предоставяме и поддържаме нашия Сайт.
  • Да уведомяваме посетителите на сайта за актуализациите на нашия Сайт.
  • Да се ​​осигури навременна и качествена поддръжка на клиенти.
  • За събиране на статистически данни за подобрения на сайта.
  • За откриване и предотвратяване на технически проблеми.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Crypto-Rating.com запазва личните данни на посетителите на сайта само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Ние съхраняваме и използваме лични данни в степента, необходима за спазване на нашите законови задължения (например, ако се изисква да запазим вашите данни, за да спазваме приложимите закони), разрешаваме спорове и прилагаме нашите правни споразумения и политики.

Данните за употребата могат да се съхраняват и за целите на вътрешния анализ. По принцип данните за употреба се съхраняват за по -кратък период от време, с изключение на случаите, когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашия сайт, или ние сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по -дълги периоди от време.

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Информацията за посетителите на сайта, включително личните данни, може да бъде прехвърлена на компютри, разположени извън вашата юрисдикция, което означава, че законите за защита на данните могат да се различават от тези на вашата юрисдикция.

Вашето съгласие с настоящата Политика за поверителност, последвано от представянето на такава информация, представлява вашето съгласие с това прехвърляне.

Crypto-Rating.com ще предприеме всички съответни стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност.

РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИ

Правни изисквания

Crypto-Rating.com може да разкрие вашите лични данни в следните случаи:

  • Да спазва законово задължение.
  • За предотвратяване или разследване на евентуални нарушения във връзка със Сайта.
  • За защита и защита на правата или собствеността на Crypto-Rating.com.
  • За защита на личната безопасност на потребителите на Сайта или обществеността.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Стремим се да използваме всички приемливи средства за защита на вашите лични данни, но ви предупреждаваме, че нито един метод за предаване по интернет или метод за електронно съхранение не е абсолютно сигурен.

ДОСТАВЧИЦИ НА САЙТОВЕ

Можем да наемем фирми и физически лица от трети страни, за да улесним нашия Сайт („Доставчици на сайтове“), да предоставим Сайта от наше име, да изпълняваме свързани със Сайта платформи или да ни съдействаме при извършване на статистически анализ.

Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и са задължени да не ги разкриват или използват за други цели.

Анализ

Можем да използваме доставчици на трети страни за наблюдение и анализ на използването на нашия сайт.

Google Анализ

Google Analytics е уеб сайт за анализ, предлаган от Google, който проследява и отчита трафика на уебсайта. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашия сайт. Тези данни се споделят с други сайтове на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Можете да се откажете от това, че сте направили вашата дейност на сайта достъпна за Google Analytics, като инсталирате добавката за браузър за отказ от Google Analytics. Добавката предотвратява JavaScript на Google Анализ (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя информация с Google Analytics за активността на посещенията.

За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете Google Privacy & Уеб страница на условията: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Нашият сайт може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно препоръчваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или сайтове на трети страни.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ЗА НЕВЪЗРАСТНИ

Нашият сайт не е адресиран до лица на възраст под 18 години. Ние не събираме целенасочено лична информация от никой под 18 години.

ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Може да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще Ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля свържете се с нас.