Πώς να ανταλλάξετε επιτυχώς δυαδικές επιλογές – Βασικά

Ειδοποίηση προς εμπόρους της ΕΕ: Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή ESMA απαγόρευσε τις δυαδικές και ψηφιακές επιλογές σε εμπόρους λιανικής από Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος από τις 02.07.2018. Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να θέλετε να κάνετε συναλλαγές δυαδικών επιλογών, πρέπει να αποκτήσετε την ιδιότητα ενός επαγγελματία εμπόρου για τον οποίο δεν ισχύει αυτός ο κανονισμός. Σας […]

More